Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Akcoat; sağlığın ve çevrenin korunmasını, güvenliği ve kaynak verimliliğini sağlamayı ve sürekli olarak geliştirmeyi stratejisinin temel bir parçası olarak kabul etmiştir. Sürdürülebilir bir gelecek için sürekli çalışmak, yenilikçi ürünler üretmek, teknolojik alt yapımızı sürekli geliştirmek, tüm çalışmalarımızda, paydaşlarımızla ilişkilerimizde ve ticari faaliyetlerimizde temel önceliğimizdir.

Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla aşağıdaki konuları sorumluluklarımız ve taviz vermeyeceğimiz prensiplerimiz olarak benimsedik.

- Pazardaki değişen şartları ve müşteri beklentilerini takip ederek paydaşlarımıza katma değer sağlayacak sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmek,

- Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları için tercih edilen çözüm ortağı olmak için sürekli çalışmak,

- Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda, tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,

- İş süreçlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek, risklerimizi sürekli azaltmak,

- Tüm tedarik zinciri kapsamında sağlık, güvenlik ve çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek,

- Enerji verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek ve faaliyetlerimizi tasarlarken kaynaklardan tasarruf sağlamaya çalışmak,

- Kalite, Çevre, Sağlık, Güvenlik ve Enerji performansımızı sürekli arttırmak amacıyla teknolojiyi, alternatif hammadde kaynaklarını, çalışma metotlarını araştırmak geliştirmek ve uygulamak,

- Tüm paydaşlarımızla; kalitemizi güvence altına almak, çevreyi korumak, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını önlemek için operasyonlarımızın güvenliğini sağlamak amaçlı çift yönlü iletişim ve birlikte çalışma azmi içinde olmak,

Akcoat olarak; evrensel değerlere saygılı, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, dünyanın geleceğini önemseyen, çalışanları ile insan odaklı bakış açısına sahip bir kuruluş olma yolunda tüm çalışanlarımızın bu prensiplere kendini adamış ve aktif olarak katılım sağlamış olması en önemli taahhüdümüz ve geleceğimiz için en büyük güvencemizdir.