Akcoat insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu sosyal sorumluluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder.

Sosyal Sorumluluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • Yasal Uyumluluk
  Şirketimizi ilgilendiren tüm yasal sorumluluklara uyulmaktadır.
   
 • Ayrımcılığın Önlenmesi
  Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,
   
 • Ücretlendirme
  Kanunlar ile belirtilen normal ve fazla çalışma ödemeleri uygulanmaktadır. Bu seviye taban kabul edilerek bilgi, beceri ve gösterilen performans ölçüsünde değerlendirmeler yapılarak çalışanın yaşam koşullarını iyileştirici maaş düzenlemeleri yapılabilmektedir.
   
 • Çalışma Saatleri
  Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun yükümlülüklere, fazla mesaide ise gönüllülük esasına uyulmaktadır.
   
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlik
  Verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çalışanları bilinçlendirerek konu ile ilgili uygulamalara katılımları sağlamakta ve farkındalık yaratılmaktadır. Yapılan risk analizleri ile eksiklikleri bulup gidermek yönünde iyileştirme faaliyetlerine devam edilmekte olup, şirketin tüm çalışanları için sağlıklı bir çalışma ortamı sunmasına çalışılmaktadır.
   
 • Çocuk İşçilik Yasağı
  Çocuk ve genç işçi çalıştırma ile ilgili kanuni usul ve esaslara uygun hareket edilmektedir. 18 yaşın altında işçi çalıştırılmamaktadır.
   
 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırma Yasağı
  Zorla ve gönülsüz işçi çalıştırılmamakta olup çalışma da gönüllülük esas alınmaktadır. Çalışanlarımızın kişiliği ve onurunu yıpratacak her türlü sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ve zorlamadan kaçınılmaktadır.
   
 • İş Sözleşmeşi (İşveren Sözleşmeleri)
  Sirket ile istihdam edilecek kisi arasında, isyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği” imzalatılır.
   
 • Yönetim Sistemleri 
  Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi faaliyetleri yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre düzenlenmekte, müşterilerin işyeri davranış kurallarına riayet edilmektedir. Rüşvet ve yolsuzlukla savaş, adil rekabet konularında hassas, yeniliklere açık, sürekli yeni hedefler koyan, çalışma koşullarını çalışan, müşteri ve firma menfaatleri doğrultusunda geliştiren ve sürdürebilirliğini sağlayan bir sistem kurmak esas kabul edilmektedir.
   
 • İnsan Ticareti Politikası
  Akcoat olarak insana verdiğimiz değer, etik ilkelerimiz ve uymamız gereken yasalar doğrultusunda köle iş gücü kullanmamayı ve insan kaçakçılığı yapmamayı garanti ediyoruz.