Şirketimizde Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının önemli bir parçası olarak görülmektedir.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi; stratejik planlar doğrultusunda şirketi geleceğe taşıyacak insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, öncelikle şirket/grup içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanların erken tespit edilmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanmasına yönelik insan kaynağı planlamasıdır.

Yetenek Yönetimi, şirketi geleceğe taşıyacak liderleri yetiştirmek amacıyla Akkök Grubu genelinde koordine edilen, Değerlendirme Merkezi Uygulamaları, Liderlik Potansiyeli Envanteri, Kişilik Envanteri, 360’ Derece Değerlendirme vb. bütünsel ve sistematik uygulamaların tümüdür.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi sürecimizle şirketimizdeki/grubumuzdaki kritik pozisyonlar etkin bir şekilde yedeklenmekte ve sürdürülebilir performans sağlanmaktadır.